PZW KOŁO "KLEŃ" STRZYŻÓW N/WISŁOKIEM

 

Witaj na stronie koła wędkarskiego "Kleń" Strzyżów

 

POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI
OKRĘG W RZESZOWIE
KOŁO NR 30 „KLEŃ” W STRZYŻOWIE

ZAPROSZENIE NA WALNE SPRAWOZDAWCZE ZEBRANIE CZŁONKÓW KOŁA "KLEŃ" STRZYŻÓW

Zarząd Koła PZW „Kleń” nr 30 w Strzyżowie serdecznie zaprasza wszystkich członków Koła na Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 15 grudnia o godzinie:
- 13.30 (pierwszy termin)
- 14.00 (drugi termin)
w sali konferencyjnej GS”SCH” w Strzyżowie ul. Daszyńskiego (wejście od parkingu)

W trakcie Zebrania wręczenie statuetek i upominków dla najlepszych 6 zawodników z całego cyklu GPX koła "Kleń" 2019 w dyscyplinach spinningowej i spławikowo- gruntowej

PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego, Zastępcy i Sekretarza.
3. Uchwalenie porządku i regulaminu obrad.
4. Wybory Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Odczytanie sprawozdań:
5.1. Sprawozdanie Zarządu Koła.
5.2. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.
5.3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
5.4. Sprawozdanie Rzecznika Koła.
5.5. Sprawozdanie Społecznej Straży Rybackiej.
6. Otwarcie dyskusji dotyczącej tylko sprawozdań.
7. Przedstawienie preliminarza budżetowego Koła i planu pracy Koła.
8. Dyskusja dotycząca preliminarza i planu pracy Koła.
9. Głosowanie nad przyjęciem:
9.1. Sprawozdań Władz i Organów Koła.
9.2. Preliminarza budżetowego i planu pracy Koła.
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Głosowanie w sprawie zgłoszonych uchwał i wniosków.
12. Zakończenie zebrania. 

Zarząd Koła “KLEŃ” w Strzyżowie