PZW KOŁO "KLEŃ" STRZYŻÓW N/WISŁOKIEM

 

Witaj na stronie koła wędkarskiego "Kleń" Strzyżów

 

POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI
OKRĘG W RZESZOWIE
KOŁO NR 30 „KLEŃ” W STRZYŻOWIE

Strzyżów 03-11-2018


 

ZAPROSZENIE NA

 WALNE SPRAWOZDAWCZE ZEBRANIE CZŁONKÓW


 

 

WALNE SPRAWOZDAWCZE ZEBRANIE CZŁONKÓW

 

         Zarząd Koła PZW „Kleń” nr 30 w Strzyżowie serdecznie zaprasza wszystkich członków Koła na Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 16 grudnia 2018r.  o godzinie:

- 13.30 (pierwszy termin)

- 14.00 (drugi termin)

w sali konferencyjnej GS”SCH” w Strzyżowie ul. Daszyńskiego (wejście od parkingu)

 

PORZĄDEK

WALNEGO ZGROMADZENIA

SPRAWOZDAWCZEGO

CZŁONKÓW KOŁA PZW NR 30 „KLEŃ” STRZYŻÓW

 

 

 

1.       Otwarcie zebrania.

2.       Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zgromadzenia.

3.       Zatwierdzenie porządku obrad.

4.       Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

5.       Wybór Komisji Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.

6.       Wręczenie odznaczeń i wyróżnień.

7.       Zatwierdzenie protokółu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia

8.       Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzające zdolność Zgromadzenia do podejmowania uchwał.

9.       Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła za 2018      r.

10.    Sprawozdanie finansowe Zarządu Koła za 2018     r.

11.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2018     r.

12.    Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego za 2018     r.

13.    Sprawozdania Rzecznika Dyscyplinarnego oraz Komendanta Powiatowego SSR za 2018r.

14.    Projekt planu pracy i preliminarza finansowego na 2019     r.

15.    Dyskusja.

16.    Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu Koła za 2018      r.

17.    Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2018    r.

18.    Zatwierdzenie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego za 2018     r.

19.    Zatwierdzenie sprawozdania Rzecznika Dyscyplinarnego oraz Komendanta Powiatowego SSR za 2018r.

20.    Podjęcie uchwał w sprawach :

- planu pracy na 2019 r

- preliminarza finansowego na 2019    r.,

- kalendarza zawodów na 2019r

- upoważnienia Zarządu do czynienia korekt w dokumentach programowych Koła na 2019 r.

22.  Wolne wnioski.

23.  Zakończenie obrad.

 

  

Zarząd Koła “KLEŃ” w Strzyżowie