PZW KOŁO "KLEŃ" STRZYŻÓW N/WISŁOKIEM

 

Witaj na stronie koła wędkarskiego "Kleń" Strzyżów

 

           

            

       

REGULAMIN ZAWODÓW „KLEŃ WISŁOKA 2020”

Bardzo prosimy osoby chętne do wzięcia udziału w zawodach, o zapisywanie się drogą mailową: pzwklen@wp.pl lub sms-em 604102435 czy też nr 692790996 . ZAPISY STARTUJĄ w dniu 27 stycznia 2020 o godz. 9.00 a ostatni dzień zapisów  to 1 czerwca. 

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie zawodami prosimy nie czekać na ostatni moment, ponieważ decyduje kolejność  wpłat i zgłoszeń zawodników. 

Kwota startowa wynosi 100 zł od osoby dorosłej i 50 zł od zawodnika do 18 roku życia lub osoby towarzyszącej zawodnikowi, jest uiszczana przelewem na  konto Koła najpóźniej do dnia 1 czerwca i jest ostatecznym potwierdzeniem zapisu na zawody:

NR RACHUNKU BANKOWEGO  

w PBS 26 8642 1126 2012 1145 8678 0001

Wpłatę należy dokonać niezwłocznie w dniu zapisu nie poźniej niż do dnia 01.06 2019 roku na powyższe konto z dopiskiem "Kleń Wisłoka 2020" oraz  koniecznie podać imię i nazwisko osób startujących i informację z jakiego Okręgu PZW są dane osoby. Prosimy o indywidualne wpłaty osobno przez każdego zawodnika.

Jednocześnie organizator prosi o potwierdzenie dokonanej wpłaty i  podanie danych kontaktowych uczestnika zawodów na e-mail pzwklen@wp.pl  lub telefonicznie na nr 604102435 czy też nr 692790996

 Uwaga! Potwierdzenie jest niezbędne w przypadku np. zmiany terminu z przyczyn niezależnych. 

Wpłata na konto bankowe oraz informacja o danych zawodnika przesłana na email lub sms-em jest równoznaczna ze zgłoszeniem uczestnictwa w zawodach. 

Zbiórka zawodników o godz. 5.00 przy wiacie na „Łętowni” ul. Kombatantów w Strzyżowie

1. Przewidywana liczba zawodników- ok. 150 osób (będzie, także utworzona lista rezerwowa)

Dzięki przychylności Zarządu Okręgu PZW Rzeszów zawodnicy  na czas trwania zawodów zwolnieni będą z konieczności wnoszenia opłat  tzw. "jednodniówek"

2.     Kwota startowego przeznaczona jest na ciepłe i zimne posiłki oraz nagrody dla zawodników. Nagroda Główna dla łowcy największego Klenia. Każdy z uczestników, musi posiadać kartę wędkarską z aktualnymi opłatami z macierzystego Okręgu.
3.    Zawody odbywają się na żywej rybie, obowiązuje zakaz zabierania ryb, grożący dyskwalifikacją.
4.    Gatunkami punktowanymi są: Kleń i Okoń oraz najdłuższa ryba zawodów (jaź, szczupak, sum, sandacz, boleń, pstrąg)

5.    Wymiary ryb zgłaszanych zgodnie z RAPR.
6.    Górne wymiary ochronne ryb nie obowiązują.
7.    Nie obowiązuje zasada zaokrąglania wymiaru ryb w górę do najbliższego pełnego centymetra.
8.    Wymiary ryb do kart należy wpisywać z dokładnością do 1mm.
9.    Wynik zawodnika stanowi długość danej ryby.
10.    Ilości złowionych wymiarowych ryb wpisywanych do kart startowych jest nie ograniczona i nie podlega dziennym limitom.

11.    Przy jednakowej długości ryby (np. Klenia), o wyższym miejscu w klasyfikacji decyduje druga najdłuższa ryba tego samego gatunku złowiona w zawodach. Dalsza równość powoduje przyznanie miejsca ex aequo. Organizator zastrzega sobie możliwość ponownej weryfikacji zgłoszonych ryb.
12.    Ryby mierzone będą z miarkami przygotowanymi przez organizatora i przekazanymi każdemu z zawodników.
13.    Każda ryba punktowana musi być zmierzona, sfotografowana z miarką i identyfikatorem, (pyskiem do znacznika) a wyniki wpisane do karty startowej. Zawodnik przedstawia komisji sędziowskiej po jednej najdłuższej rybie z każdego punktowanego gatunku.

14.    Ryby punktowane nie będą brane pod uwagę bez fotografii z miarką organizatora potwierdzającej jej złowienie w czasie zawodów.
15.    Ryby mogą być przetrzymywane chwilowo (do czasu pomiaru) po czym muszą być jak najszybciej wypuszczone do wody.
17.    Zawody trwają 6 h od ustalonej godziny podczas zbiórki.
18.    Moment rozpoczęcia łowienia uwzględni 30min. na dojazd/dojście do łowiska.
19.    Po wyznaczonym zakończeniu łowienia, zawodnicy mają 30 min. na dotarcie do miejsca zbiórki i zdania kart startowych.
20.    Zawody dzięki uprzejmości Zarządu Okręgu PZW w Rzeszowie i Krośnie rozgrywane będą w terenie, który wyznaczą most w miejscowości ŁĘKI STRZYŻOWSKIE oraz kładka na rzecze Wisłok w miejscowości BOGUCHWAŁA. Zawodnicy na czas trwania zawodów zwolnieni będą z opłat  - tzw. „jednodniówek”

21.    W obrębie ustalonego terenu zawodów Zawodnicy mogą dowolnie poruszać  po obu brzegach przemieszczając się w górę i w dół rzeki bez ograniczeń odległości.
22.    Do wybranego przez siebie łowiska, po sygnale rozpoczęcia zawodów, można przejechać samochodem (w przypadku nie znajomości wyznaczonych punktów krańcowych organizator służy pomocą i możliwością pokierowania).
23.    Po upływie wyznaczonego czasu punkty zawodników z kart nie zdanych w wyznaczonym czasie nie będą brane pod uwagę.

24. Nie zdanie miarki wydanej przez organizatora skutkuje dyskwalifikacją zawodnika.
25.    Puchary otrzymają łowcy największego Klenia zawodów, największego Okonia zawodów oraz największej ryby zawodów (bez brania pod uwagę łowców Kleni i Okoni). Nagroda Główna  dla łowcy największego Klenia.
26.    Każdy z zawodników otrzyma tzw. „pakiet startowy”.

27.    Prawo startu mają osoby pełnoletnie oraz juniorzy do 18 roku życia, którzy wędkować będą pod opieką osoby dorosłej.
28.    Możliwość łowienia po obu stronach rzeki
29.    Odstęp od wędkarza od wędkarza może być zmniejszony za zgodą ich samych, poniżej regulaminowej odległości 25m łowiąc z brzegu jak i brodząc.
30.    Możliwość brodzenia w woderach lub spodnio butach ze szczególnym zachowaniem zasad fair play oraz koleżeńskiej atmosfery.


31.    Zawodnicy biorący udział w zawodach wyrażają jednocześnie zgodę na wykorzystanie zdjęć  i filmów z ich wizerunkiem na stronach internetowych i czasopismach w formie foto-video relacji z zawodów oraz do publikacji ich imion i nazwiska na Liście Startowej Zawodów KLEŃ WISŁOKA.

UWAGI KOŃCOWE 
Pozostałe sprawy związane z przebiegiem zawodów zostaną wyjaśnione na odprawie z zawodnikami w dniu zawodów.

 Uwaga! Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zawodów z przyczyn pogodowych.              

Zarząd Koła „Kleń” w Strzyżowie