PZW KOŁO "KLEŃ" STRZYŻÓW N/WISŁOKIEM

 

Witaj na stronie koła wędkarskiego "Kleń" Strzyżów

 

Każdy uczestnik biorący udział w zawodach winien posiadać przy sobie maseczkę lub przyłbicę oraz rękawiczki. Obowiązuje zasada zachowania odległości 2m między uczestnikami.

SPŁAWIKOWO- GRUNTOWY PUCHAR PREZESA 2020 (II tura Mistrzostw Koła)

DATA; 29.08.2020

MIEJSCE ; zbiornik GLINIANKA DOBRZECHÓW


ZBIÓRKA do GODZ. 5.30
ZAPISY DO DNIA 26.08.2020


TEL.604102435 lub meilowo na adres pzwklen@wp.pl

OBOWIĄZEK posiadania ze sobą „maseczki”
lub przyłbicy osłaniającej usta i nos uczestnika.

OPŁATA STARTOWA 20ZŁ. PŁATNE na NOWE konto Koła w PKO S.A. nr 44 1240 2672 1111 0010 9755 1879 z dopiskiem "Puchar Prezesa 2020". Młodzież do 18 roku życia zwolniona z opłaty startowej.

Całość wpisowego przeznaczona na nagrody dla zawodników. Organizator nie zapewnia posiłków i napojów.

Minimalna liczba uczestników 8 osób.


1 TURA - 4 GODZINY


Program zawodów:


5.30- 6.00- zbiórka uczestników, losowanie stanowisk i rozejście się zawodników na stanowiska


7.00 nęcenie i rozpoczęcie łowienia

11.00- koniec łowienia


11.15- ważenie


12- ogłoszenie wyników,


Zawody będą rozgrywane w cyklu Grand Prix Koła “Kleń” w dyscyplinie spławikowo- gruntowej. Mistrz Koła zostanie wyłoniony po 3 zawodach w sezonie 2020 i uzyska prawo startu w Mistrzostwach Okręgu w 2021 r.

Rozgrywane będzie kilka zawodów, z których do klasyfikacji rocznej każdemu zawodnikowi (członkowi Koła "Kleń" Strzyżów) policzone zostaną najlepsze indywidualne wyniki bez uwzględnienia najgorszego wyniku z całego sezonu. Zwycięzcy rocznej Grand Prix Koła otrzymają dodatkowe nagrody i wyróżnienia. Tryumfator całego cyklu otrzyma prawo startu w Mistrzostwach Okręgu w 2021. Punktacja za każde zawody będzie przedstawiać się następująco:
1 pkt. za udział w zawodach dla każdego uczestnika.
1 dodatkowy punkt za złowienie co najmniej jednej ryby


1 dodatkowy pkt. za zajęcie 6 miejsca- 6 miejsce max. 3 pkt
2 dodatkowe pkt. za zajęcie 5 miejsca- 5 miejsce max. 4 pkt.
3 dodatkowe pkt. za zajęcie 4 miejsca- 4 miejsce max. 5 pkt.
4 dodatkowe pkt. za zajęcie 3 miejsca- 3 miejsce max. 6 pkt.
5 dodatkowych pkt. za zajęcie 2 miejsca- 2 miejsce max. 7 pkt.
6 dodatkowych pkt. za zajęcie 1 miejsca- 1 miejsce max. 8 pkt.


W zależności od decyzji organizatora od zawodników pobiera się opłatę w postaci startowego (wpisowego) na pokrycie kosztów zawodów. Świadcząc tę usługę Związek nie jest nastawiony na osiąganie zysku.

Uczestnictwo w zawodach jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych w postaci nazwiska i imienia, nazwy drużyny lub koła reprezentowanego przez zawodnika jak również na wykorzystanie tych danych i wizerunku w relacjach i zdjęciach z zawodów.

W przypadku braku zgody na publikację wizerunku uczestnik nie może zostać dopuszczony do udziału w zawodach.

Administratorem danych osobowych przekazanych przez uczestników zawodów jest Polski Związek Wędkarski Okręg w Rzeszowie Koło nr 30 "Kleń" w Strzyżowie, ul. Akacjowa 36, 35-113 Rzeszów

Wytyczne do organizacji zawodów wędkarskich w Okręgu PZW Rzeszów

W związku z Komunikatem Zarządu Głównego PZW w Warszawie z dnia 01.06.2020r. informującym, że możliwym staje się organizowanie sportowych zawodów wędkarskich (na podstawie RRM z dnia 29.05.2020 , Dz.U.964) informujemy wszystkich członków PZW Okręg w Rzeszowie o możliwości wznowienia Zawodów Wędkarskich na szczeblu Kół, Podkarpackiego Wędkarskiego Klubu Sportowego PZW i zawodów o Mistrzostwo Okręgu.

Organizatorzy zawodów ponoszą odpowiedzialność za organizację zawodów i bezpieczeństwo uczestników.

Organizatorzy zawodów winni poinformować w Komunikacie o terminie i miejscu organizacji zawodów oraz poinformować o obowiązku posiadania ze sobą „maseczki”
lub przyłbicy osłaniającej usta i nos uczestnika.


Uwagi i zalecenia do organizacji i przebiegu zawodów:

Zawody należy rozgrywać bez udziału publiczności. W zawodach może brać udział do 150 uczestników (łącznie z organizatorami i sędziami). Ilość organizatorów i sędziów należy ograniczyć do niezbędnego minimum. (Sędziów do min. 2 osób – sędziego obowiązuje licencja).
Każdy uczestnik zawodów podpisuje „Oświadczenie” zawierające m.in. nazwisko i imię oraz nr karty wędkarskiej.Po upływie 3 tygodni od daty zawodów organizator jest zobowiązany zniszczyć „oświadczenia”.
Każdy uczestnik biorący udział w zawodach winien posiadać przy sobie maseczkę lub przyłbicę.
Podczas zbiórki, losowania i zawodów, do ich zakończenia należy bezwzględnie zachowywać 2-metrowy dystans społeczny lub stosować maseczkę albo przyłbicę, pod rygorem wykluczenia z zawodów.
Z obowiązku utrzymania 2-metrowego dystansu społecznego wyłączeni są :

· rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),

· osoby wspólnie mieszkające,

· osoby niepełnosprawne,

· osoby, które zasłaniają usta i nos.

Losowanie stanowisk przeprowadza jedna osoba, wytypowana przez uczestników zawodów – pozostali obserwują przebieg losowania z bezpiecznej odległości ( powyżej 2 metry).
Podczas mierzenia lub ważenia ryb należy stosować osłony ust i nosa.
Podczas ogłaszania wyników zawodów należy zachowywać 2-metrowy dystans społeczny lub stosować maseczkę.
Uwaga : Sanepid może przedstawiać rekomendacje, gdzie ze względu na sytuację epidemiologiczną zgromadzenia plenerowe nie powinny się odbywać. Ostateczna decyzja należy jednak do właściwej jednostki samorządu terytorialnego, dlatego Organizatorzy zawodów mają obowiązek upewnić się, czynie ma ograniczeń w rozegraniu zawodów.


ZARZĄD KOŁA "Kleń" w Strzyżowie