PZW KOŁO "KLEŃ" STRZYŻÓW N/WISŁOKIEM

 

Witaj na stronie koła wędkarskiego "Kleń" Strzyżów

 

 

 

OTWARCIE SEZONU W DYSCYPLINIE SPINNINGOWEJ .(I tura MISTRZOSTW KOŁA)


DATA: 24.03.2019 (zbiornik zastępczy w 2 terminie zb. Blizne)


MIEJSCE: RZEKA STOBNICA (od mostu drogowego w Domaradzu przy skrzyżowaniu z drogą w kierunku Sanoka do ujścia w Strzyżowie)


ZBIÓRKA : 9.30, obok mostu drogowego w Strzyżowie


ZAPISY: DO DNIA 20.03.2019


TEL.604102435 (najlepiej sms z danymi zawodnika lub mailowo na adres pzwklen@wp.pl


WPISOWE 20ZŁ. PŁATNE na konto KOŁA nr 26 8642 1126 2012 1145 8678 0001


z dopiskiem "Otwarcie Stobnica 2019".
Minimalna liczba uczestników 6 osób.
ZAWODY ROZEGRANE ZOSTANĄ NA ŻYWEJ RYBIE UCZESTNICY ZOBOWIĄZANI SĄ DO POSIADANIA APARATU FOTOGRAFICZNEGO CYFROWEGO LUB TELEFONU Z APARATEM FOTOGRAFICZNYM .


1 tura 5 godzin (dopuszcza się rozjazd na łowiska)

Zawodnicy biorący udział w zawodach muszą posiadać ważne opłaty uprawniające do wędkowania na ww. odcinku rzeki Stobnica.


1. Terminy oraz miejsca zawodów mogą ulec zmianie ze względu na złe warunki atmosferyczne i wysoki stan rzek.
2. Zawody odbywać się będą na żywej rybie .
3. Zawody będą rozgrywane w cyklu Grand Prix Koła “Kleń” w dyscyplinie spinningowej. Mistrz Koła zostanie wyłoniony po 4 z 5 tur w sezonie 2019 i uzyska prawo startu w Mistrzostwach Okręgu w 2020 r.

Rozgrywane będzie kilka zawodów, z których do klasyfikacji rocznej każdemu zawodnikowi (członkowi Koła "Kleń" Strzyżów) policzone zostaną wszystkie wyniki bez jednego najgorszego z całego sezonu. Zawody „Kleń Wisłoka” nie będą wliczać się do klasyfikacji Grand Prix Koła. Zwycięzcy rocznej Grand Prix Koła otrzymają dodatkowe nagrody i wyróżnienia. Tryumfator całego cyklu otrzyma prawo startu w Mistrzostwach Okręgu w 2020. Punktacja za każde zawody będzie przedstawiać się następująco:
1 pkt. za udział w zawodach dla każdego uczestnika.
1 dodatkowy punkt za złowienie co najmniej jednej ryby
1 dodatkowy punkt za zajęcie 6 miejsca- 6 miejsce 3 pkt
2 dodatkowe pkt. za zajęcie 5 miejsca- 5 miejsce 4 pkt.
3 dodatkowe pkt. za zajęcie 4 miejsca- 4 miejsce 5 pkt.
4 dodatkowe pkt. za zajęcie 3 miejsca- 3 miejsce 6 pkt.
5 dodatkowych pkt. za zajęcie 2 miejsca- 2 miejsce 7 pkt.
6 dodatkowych pkt. za zajęcie 1 miejsca- 1 miejsce 8 pkt.


4. Uczestnicy zawodów spinningowych zobowiązani są do posiadania aparatu fotograficznego cyfrowego lub telefonu z aparatem fotograficznym.
5. Zbiornik zastępczy na zawody – Blizne (w przypadku 2 terminu)
6. Opłata startowa na zawody płatna na konto Koła - 20 zł.
7. Opłata startowa nie dotyczy młodzieży do 18 lat
8. Obowiązuje w dniu zawodów zasada zaokraglania długości ryb "w górę do pełnego centymetra" dlatego długość ryby należy wpisywać z dokładności do 1 mm.Punktowane ryby to: Kleń, jaź, okoń, pstrąg

9. Minimalna ilość uczestników do rozegrania zawodów - 6-ciu zawodników.


10. W przypadku nie zwrócenia miarki wędkarskiej zawodnik zostaje zdyskwalifikowany oraz zobowiązany jest uiścić 10 zł za zgubioną miarkę.
11. Organizator zastrzega mozliwość zmiany terminu ze względu na warunki pogodowe i stan wody w rzece.

Uczestnictwo w zawodach jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych w postaci nazwiska i imienia, nazwy drużyny lub koła reprezentowanego przez zawodnika jak również na wykorzystanie tych danych i wizerunku w relacjach i zdjęciach z zawodów.

W przypadku braku zgody na publikację wizerunku uczestnik nie może zostać dopuszczony do udziału w zawodach.

Administratorem danych osobowych przekazanych przez uczestników zawodów jest Polski Związek Wędkarski Okręg w Rzeszowie Koło nr 30 "Kleń" w Strzyżowie, ul. Akacjowa 36, 35-113 RzeszówZARZĄD KOŁA "KLEŃ" Strzyżów