PZW KOŁO "KLEŃ" STRZYŻÓW N/WISŁOKIEM

 

Witaj na stronie koła wędkarskiego "Kleń" Strzyżów

 

PZW Koło ,,KLEŃ” Strzyżów

Każdy uczestnik biorący udział w zawodach winien posiadać przy sobie maseczkę lub przyłbicę oraz rękawiczki. Obowiązuje zasada zachowania odległości 2m między uczestnikami.

Zarząd Koła Kleń informuje, że zawody wędkarskie o Mistrzostwo Koła MUCHOWE odbędą się dnia 09.08.2020

Metoda połowu : Mucha

Zawody odbędą się na rzece Wisłok w miejscowości Strzyżów


Zbiórka zawodników o godz. 6.00 - obok mostu czerwonego w Strzyżowie

1 TURA – 5 godzin
Nie będzie rozjazdu . Ten sam regulamin czyli "przedziały co 1 cm" i "zaokrąglanie w górę"


Zawody rozegrane zostaną na żywej rybie , uczestnicy zobowiązani są do posiadania cyfrowego aparatu fotograficznego lub telefonu z aparatem fotograficznym.


Zapisy na zawody do dnia 06.08.2020r SMS, telefonicznie na numer: 604102435 lub


na adres: pzwklen@wp.pl


Program zawodów:
5.30 - zbiórka uczestników, losowanie miarek i sektorów
6.00- początek łowienia
11.30 - koniec łowienia 
11.30 – sprawdzenie wyników
12.00 - ogłoszenie wyników, koniec zawodówWPISOWE 20ZŁ. PŁATNE na NOWE konto KOŁA w banku PKO S.A. nr 44 1240 2672 1111 0010 9755 1879

z dopiskiem "Mistrzostwa Mucha ".
Minimalna liczba uczestników 8 osób.

Przewidziane medale i nagrody dla najlepszych.


ZAWODY ROZEGRANE ZOSTANĄ NA ŻYWEJ RYBIE UCZESTNICY ZOBOWIĄZANI SĄ DO POSIADANIA MASECZKI LUB PRZYŁBICY ZASŁANIAJĄCEJ USTA I NOS, RĘKAWICZEK, APARATU FOTOGRAFICZNEGO CYFROWEGO LUB TELEFONU Z APARATEM FOTOGRAFICZNYM .


1. Terminy oraz miejsca zawodów mogą ulec zmianie ze względu na złe warunki atmosferyczne i wysoki stan rzek.
2. Zawody odbywać się będą na żywej rybie .
3. Uczestnicy zawodów  zobowiązani są do posiadania aparatu fotograficznego cyfrowego lub telefonu z aparatem fotograficznym.
4. Opłata startowa na zawody płatna na konto Koła - 20 zł.
5. Opłata startowa nie dotyczy młodzieży do 18 lat
6. Obowiązuje w dniu zawodów zasada zaokrąglania długości ryb "w górę do pełnego centymetra" dlatego długość ryby należy wpisywać z dokładności do 1 mm. Przedziały co 1 cm (tylko ryby wymiarowe)

7. Minimalna ilość uczestników do rozegrania zawodów - 8 zawodników.


8. W przypadku nie zwrócenia miarki wędkarskiej zawodnik zostaje zdyskwalifikowany oraz zobowiązany jest uiścić 100 zł za zgubioną miarkę.
9. Szczegółowe informacje ukazywać się będą na dwa tygodnie przed zawodami


Wytyczne do organizacji zawodów wędkarskich w Okręgu PZW Rzeszów


W związku z Komunikatem Zarządu Głównego PZW w Warszawie z dnia 01.06.2020r. informującym, że możliwym staje się organizowanie sportowych zawodów wędkarskich (na podstawie RRM z dnia 29.05.2020 , Dz.U.964) informujemy wszystkich członków PZW Okręg w Rzeszowie o możliwości wznowienia Zawodów Wędkarskich na szczeblu Kół,Podkarpackiego Wędkarskiego Klubu Sportowego PZW i zawodów o Mistrzostwo Okręgu.

Organizatorzy zawodów ponoszą odpowiedzialność za organizację zawodów i bezpieczeństwo uczestników.

Organizatorzy zawodów winni poinformować w Komunikacie o terminie i miejscu organizacji zawodów oraz poinformować o obowiązku posiadania ze sobą „maseczki” lub przyłbicy osłaniającej usta i nos uczestnika.


Uwagi i zalecenia do organizacji i przebiegu zawodów:

Zawody należy rozgrywać bez udziału publiczności. W zawodach może brać udział do 150 uczestników (łącznie z organizatorami i sędziami). Ilość organizatorów i sędziów należy ograniczyć do niezbędnego minimum. (Sędziów do min. 2 osób – sędziego obowiązuje licencja).
Każdy uczestnik zawodów podpisuje „Oświadczenie” zawierające m.in. nazwisko i imię oraz nr karty wędkarskiej.Po upływie 3 tygodni od daty zawodów organizator jest zobowiązany zniszczyć „oświadczenia”.
Każdy uczestnik biorący udział w zawodach winien posiadać przy sobie maseczkę lub przyłbicę.
Podczas zbiórki, losowania i zawodów, do ich zakończenia należy bezwzględnie zachowywać 2-metrowy dystans społeczny lub stosować maseczkę albo przyłbicę, pod rygorem wykluczenia z zawodów.
Z obowiązku utrzymania 2-metrowego dystansu społecznego wyłączeni są :

· rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),

· osoby wspólnie mieszkające,

· osoby niepełnosprawne,

· osoby, które zasłaniają usta i nos.

Losowanie stanowisk/miarek przeprowadza jedna osoba, wytypowana przez uczestników zawodów – pozostali obserwują przebieg losowania z bezpiecznej odległości ( powyżej 2 metry).
Podczas mierzenia lub ważenia ryb należy stosować osłony ust i nosa.
Podczas ogłaszania wyników zawodów należy zachowywać 2-metrowy dystans społeczny lub stosować maseczkę.
Uwaga : Sanepid może przedstawiać rekomendacje, gdzie ze względu na sytuację epidemiologiczną zgromadzenia plenerowe nie powinny się odbywać. Ostateczna decyzja należy jednak do właściwej jednostki samorządu terytorialnego, dlatego Organizatorzy zawodów mają obowiązek upewnić się, czynie ma ograniczeń w rozegraniu zawodów.